BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği

 

Tanıtım

Bir taraftan 8 yıllık zorunlu temel eğitimde yabancı dil derslerinin 2. sınıftan başlatılması, diğer taraftan ekonomide dışa açılma ve küreselleşen dünyada yerimizi alma çabaları özellikle İngilizce’ye olan talebi ve buna paralel olarak da İngilizce öğretmenine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bağlamda, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın amacı, yabancı dil eğitimi alanındaki gelişmeler ve yeniliklerden haberdar olan, öğrenci gereksinimlerine uygun yöntem ve materyal geliştirebilecek donanıma sahip yetkin İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na “dil puanı” türü ile öğrenci alınmaktadır.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler, özel ve devlet kurum ve kuruluşlarına bağlı, ilk ve orta dereceli okullarda ve dershanelerde İngilizce öğretmeni olarak görev alabilecekleri gibi devlet ve vakıf üniversitelerinin yabancı diller yüksek okullarında okutman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz tercüme bürolarında, yazılı ve görsel basın, halkla ilişkiler gibi iş sahalarının yabancı dil gerektiren ilgili bölümlerinde iş bulma olanaklarına sahiptirler.