BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği

 

Bölüm Başkanından

Bölümümüzün İngilizce Öğretmenliği Programı, ülkemizin ilk ve orta dereceli okullarına çağdaş İngilizce öğretim metot, teknik ve teorilerini özümsemiş ve onları en iyi şekilde uygulayabilmek için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış, öğrenciyi tanıyan, gelişime uygun programlar hazırlayabilen, yabancı dilin tüm inceliklerine hakim, yenilikleri takip edip yaşama geçirebilen, gelişmeye açık profesyonel İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi ve yaptığı araştırmalarla alandaki gelişmelere katkıda bulunmayı amaçlar. Derslerde öğrenilen bilgilerin gerçek sınıf ortamına yansıması tartışılır ve dilin ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilere nasıl öğretileceği uygulamaları sağlanarak öğrenciler meslek hayatına hazırlanılır. Aynı zamanda kendini en iyi şekilde ifade edebilme, etkili sunum yapabilme yabancı dilde araştırma becerileri geliştirilerek bilgi çağını yakalamada etkin stratejiler belirlenir.